Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

5 θέσεις εργασίας στην Apivita
Έναν Product Manager, έναν Group Product Manager, έναν Ηλεκτρολόγο, έναν Μηχανικό γραμμών συσκευασίας και έναν Συντηρητή εργοστασίου θα προσλάβει η Apivita εταιρεία με καινοτόμα φυτικά, αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα.

Product Manager
Οι αρμοδιότητες του Product Manager θα είναι η συμμετοχή στην ανάπτυξη της στρατηγικής και της προϊοντικής γραμμής ευθύνης, η αποτύπωση του marketing plan της προϊοντικής γραμμής ευθύνης, η δημιουργία και η οριστικοποίηση των activity plans ύστερα από συνεργασία με πωλήσεις, η παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, όπως επίσης, και η εκπαίδευση της ομάδας πωλήσεων και όλων των ενδιαφερομένων.

Group Product Manager
Οι αρμοδιότητες για αυτή τη θέση είναι ο καθορισμός των αριθμητικών στόχων πωλήσεων και εξόδων, η υλοποίηση του marketing plan και η παρακολούθηση της πορείας στόχων πωλήσεων και εξόδων. Ακόμη, στα καθήκοντα του υπάγονται οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε πελάτες με πωλητές, αλλά και η συνεχής παρακολούθηση του P&L των προϊόντων, όπως και των στόχων των προϊοντικών γραμμών ευθύνης και ο σχεδιασμός διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις αποκλίσεων.

Ηλεκτρολόγος

Απαραίτητα προσόντα:

- Τουλάχιστον 10ετής εμπειρία στη συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών εργοστασίων.

- Γνώση αγγλικής γλώσσας.

- Γνώσεις Η/Υ.

Μηχανικός γραμμών συσκευασίας

Ο Μηχανικός γραμμών συσκευασίας θα παρακολουθεί τη ροή της συσκευασίας ως προς τη λειτουργία των μηχανών και θα επεμβαίνει διορθωτικά όταν χρειάζεται.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού

- Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρείες παραγωγής-καλλυντικών προϊόντων ή φαρμάκων

- Γνώση αγγλικής γλώσσας.

- Γνώσεις Η/Υ.

Συντηρητής Εργοστασίου

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού. Αδεια Ηλεκτροσυγκολλητού

- Τουλάχιστον 10ετής εμπειρία στη συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων

- Γνώση αγγλικής γλώσσας.

- Γνώσεις Η/Υ.

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Κωλέττη 3 - Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452, στο fax: 210-2843580 και στο e-mail: hr@apivita.com, αναγράφοντας πάντα τον κωδικό της θέσης. Πληροφορίες στο τηλ.: 210-2854430.

Δεν υπάρχουν σχόλια: